Gå til hoved-indhold

Handel på fair og standardiserede vilkår

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Både køber og sælger er anonymiseret under budprocessen

Merværdi til Køber og Sælger

Sælger vælger hvilke køberkategorier der kan byde på auktionen

BiomassAuctions - Marketplace

Gårsdagens affald er morgendagens energi

Flydende
Gylle og fedt
Emballeret
Hø og Halm
Løs vægt - træ
Flis og Træ
Pelleteret
Piller og Briketter
Løs vægt - græs
Græs og ensilage
Øvrig
Anden biomasse

Udvalgte auktioner

Gårsdagens affald morgendagens energi

Marketplace henvender sig til dem der ønsker at sætte pris på deres biomasse-affald!

Auktionsplatformen henvender sig til de producenter og sælgere der har biomasse-affald som de ønsker at sælge.

Potentielle sælgere er

 • Kommuner og private aktører, der håndterer og behandler Havepark affald, træffald mv.
 • Kommunale forvaltninger, der driver – eller har ønske om at drive – ekstensive græsarealer med slæt (biodiversitetsformål), herunder arealer udlagt til industri, byggemodning eller vejrabatter.
 • Biomasse der skal ”bortskaffes” fra fx ekstensive græs- og naturarelaer, grøde fra vandløbsvedligeholdelse og tang fra strandrensning mv.
 • Landmænd der har overskud af ensilage, efterslæt eller efterafgrøde m.v.
 • Landmænd med overskud af halm til fyring og sekundahalm.
 • Skovejerne der ønsker at konkurrenceudsætte flishandel.
 • Skoventreprenører der har overskudsmængder eller opgaver uden for ”normal” geografi.
 • Biogasanlæg der har overskud af afgasset gylle og gyllefiber.
 • Industri – og produktionsvirksomheder der ”producerer” forskellige typer biomasseaffald.

Marketplace tilbyder

 • Handel på standardiserede og produktspecifikke vilkår
 • Direkte handel mellem køber og sælger - helt anonymiseret under budprocessen
 • Mulighed for aktivt tilvalg/fravalg af køberkategorier (end-user / mellemhandler)
 • Let og smidig konkurrenceudsættelse af biomasse, rest- og affaldsprodukter
 • Høj grad af transparens og dokumentation for konkurrenceudsættelse
 • Alle biomassetyper og mængder kan handles
 • Betaling direkte mellem køber og sælger

Prissætning af biomasse

Markedet for biomasse er i en rivende udvikling - og under konstant forandring.

De tradionelle biomasser, flis, halm og træpiller er påvirket af uroen i Europa og økonomien generelt, herunder forsyningsknaphed, transport- og gødningspriser samt en lang række øvrige forhold, der hver især rykker på balancerne både pris- og volumemæssigt.

Samtidig foregår der en voldsom udvikling på biogasområdet der alle forbruger biomasse. Ligeledes er der mange nye projekter i pipelinen, fx. pyrolyse og bioethanol, som også vil trække i biomassen.

Formålet med Marketplace er at bidrage til en fair og realistisk prissætning af biomasse, både for køber og sælger. Ligeledes er ønsket, at øge udnyttelsen af rest- og affaldsprodukter.

Øget opmærksomhed på restprodukternes anvendelsesmuligheder, og handel af disse i veldefinerede rammer kan formentlig fremme værdien af biomasse for alle involverede parter.

Gårsdagens affald er morgendagens energi.