Gå til hoved-indhold

Handel på fair og standardiserede vilkår

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Både køber og sælger er anonymiseret under budprocessen

Merværdi til Køber og Sælger

Sælger vælger hvilke køberkategorier der kan byde på auktionen

Kreditklasser og sikkerhedstillelse

 

For at give sælger en bedre sikkerhed for betaling af sine solgte produkter, er auktionsplatformen indrettet således, at sælger kan vælge hvilke kreditklasser/ købere, der skal have mulighed for at kunne byde ind på sælgers auktion/produkt.

 

Kreditklasser

BiomassAuctions Aps har foruddefineret tre typer af kreditklasser:

   • Kredit klasse 1: Offentlige og forbrugerejede (AMBA) forsyningsselskaber.
   • Kredit klasse 2: Biogasanlæg, halmleverandørforeninger og større mellemhandlere.
   • Kredit klasse 3: Øvrige købere

Inddelingen sker i forbindelse med oprettelse af brugerne og bliver ikke løbende opdateret. Inddelingen og eventuelle økonomiske konsekvenser er uden ansvar i forhold til BiomassAuctions.

Køber er forpligtiget til at følge reglerne om sikkerhedsstillelse.

Købers indplacering i kreditklasser er ikke til forhandling

 

Sikkerhedsstillelse:

Sælger er berettiget til at stille krav om sikkerhedsstillelse i forhold til købers kredit klasse.

Købere accepterer med accept af disse generelle handelsbetingelser at følge nedenstående krav om sikkerhedsstillelse.

   • Kredit klasse 1: Sælger kan ikke forlange sikkerhedsstillelse fra købere fra kredit klasse 1
   • Kredit klasse 2: Sælger kan, hvis handlen har en værdi på over 100.000, stille krav om sikkerhedsstillelse. Sælger skal afholde købers eventuelle dokumenterbare omkostninger til garantien (excl. Renter)
   • Kredit klasse3: Sælger kan, hvis handlen har en værdi over 50.000 kr, stille krav om sikkerhedsstillelse. Køber skal afholde omkostninger til garantien.

Efter en afsluttet handelsaftale er det op til parterne (køber og sælger) selv at finde en praktisk løsning på sikkerhedsstillelse, fx. forudbetaling, deponering, del levering, delbetaling eller bankgaranti

Vær opmærksom på at du ikke kan byde på auktioner hvis du ikke opfylder sælgers krav til købers kreditklasse. I sådanne tilfælde vil budfeltet ikke være synligt, og du er dermed afskåret fra at byde. Generelt er det således, at du ikke kan lægge et bud, hvis budfeltet ikke fremgår når du er logget ind.