Gå til hoved-indhold

Handel på fair og standardiserede vilkår

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Både køber og sælger er anonymiseret under budprocessen

Merværdi til Køber og Sælger

Sælger vælger hvilke køberkategorier der kan byde på auktionen

FAQ

Her kan du få svar på nogle af de hyppigst stillet spørgsmål:

Ja, vi sælger kun B2B, dvs. business-to-business, med andre ord handler mellem to virksomheder. Dette indebærer, at man skal have et gyldigt CVR nummer for både at sælge og byde.

Du skal være over 18 år for at handle på Marketplace. I modsat fald annulleres ordren straks.

Ved at oprette en konto her på hjemmesiden.

 • Klik på ”Opret bruger” øverst på hjemmesiden
 • Vælg at du er Sælger
 • Klik dernæst på "Opret bruger"

Bemærk at alle obligatoriske felter skal udfyldes. Gå til menuen i bunden ”Hvordan” og tryk på ”Sælger jeg” for at se en nærmere beskrivelse af hvordan du bliver oprettet som sælger.

Ved at oprette en konto her på hjemmesiden.

 • Klik på ”Opret bruger” øverst på hjemmesiden
 • Vælg at du er Køber
 • Klik dernæst på "Opret bruger"

Bemærk at alle obligatoriske felter skal udfyldes. Gå til menuen i bunden ”Hvordan” og tryk på ”Køber jeg”. Her vil være en nærmere beskrivelse af hvordan du bliver oprette som køber og kontaktinformation til Marketplace.

Nej, det kan man oftest ikke. Marketplace forsøger at beskrive leverings- og kontraktforhold så detaljeret som muligt i tekst og billeder. Hvis der er noget, som ikke er beskrevet tilstrækkeligt, kan man stille spørgsmål til Marketplace. Alle spørgsmål vil blive besvaret og - hvis de vurderes at have indflydelse på prisen - blive offentliggjort på auktionen , så alle byder på samme grundlag. Under alle omstændigheder skal henvendelser altid gå gennem Marketplace.

Efter din registrering vil du modtage en e-mail med status. Herefter vil der gå ca. 1 hverdag før CVR godkendelse kan gennemføres af Marketplaces personale. Du vil modtage en ny e-mail så snart din konto er godkendt og aktiveret. Forinden kan du blive kontaktet af Marketplace, hvis vi er i tvivl om dit certificeringsniveau.

OBS! Modtager du ikke vores e-mails, kontroller venligst din uønskede e-mail / Spam filter eller kontakt os på info@biomassauctions.com

Såfremt du for nyligt har registreret en konto, skal den først godkendes før aktivering.  Har du registreret dig for flere hverdage siden, kan en blokering af kontoen skyldes brud på regler og vilkår, eller at vi har forkert kontaktinformation på dig. Send straks en e-mail til info@biomassauctions.com for afklaring af dette.

Nej, ethvert bud er juridisk bindende. Læs detaljerede vilkår i afsnittet betingelser.

Som udgangspunkt er enhver uenighed en sag mellem køber og sælger, og skal afklares parterne imellem.

Hvis der ikke kan opnås enighed, er du velkommen til at kontakte Marketplace på mail: info@biomassauctions.com

Du vil kort herefter blive kontaktet for uddybende spørgsmål.  Marketplace tager ikke part i evt. tvist mellem køber og sælger, og evt. krav i den forbindelse kan ikke rettes til Biomass Auctions. Vi er dog gerne behjælpelige med løsning af sagen. Læs detaljerede vilkår for køb i afsnittet betingelser.

Som udgangspunkt er varen købt ab sælges plads og køber skal selv arrangere transport.

Hvis en sælger har tilbudt levering af varen (det vil fremgå af auktionsteksten) og køber accepterer dette,  er det sælger der vælger hvilken vognmand der leverer.

 

Gå til ”Min konto” og tryk på knappen ”Jeg har glemt mit password”. Virker dette ikke er du selvfølgelig velkommen til at skrive til info@biomassauctions.com som kan sende password til den dertil registrerede e-mail.

Du bedes henvende dig til Marketplace på mail info@biomassauctions.com Du kan ikke selv rette i dine kontaktoplysninger.

Nederst i nyhedsmailen kan du fravælge fremtidige mails

Det er sælger i samråd med Marketplace, der bestemmer minimumsprisen.

Det er Marketplace der udfylder beskrivelse og specifikation på hver enkelt auktion, ud fra de oplysning vi modtager fra sælger, altså på vegne af sælger. Vi forsøger efter bedste evne at give en retvisende beskrivelse af objektet med det formål, at alle skal kunne byde på et korrekt og oplyst grundlag.

Marketplace besigtiger ikke varene og det er sælger der er ansvarlig for at beskivelsen er korrekt. Sælger skal godkende tekst og beskrivelse inden auktionen åbnes for bud.

Såfremt køber finder forhold, der ikke er ordentligt belyst kan der stilles spørgsmål til Marketplace. Spørgsmål, der stilles minimum 24 timer inden auktionens udløb, vil blive besvaret. Hvis de vurderes at have indflydelse på prisen vil de blive offentliggjort på auktionen , så alle byder på samme grundlag. Under alle omstændigheder skal henvendelser altid gå gennem Marketplace.

Det er altid køber, der er ansvarlig for at beskrivelsen er korrekt. Beskrivelsen bliver godkendt af køber inden auktionen bliver offentliggjort.

Eventuelle billeder er også leveret af sælger og det er sælger der står inde for de er repræsentative for hele objektet.

Den minimale budhævning er afhængig af produktet og salgsenheden og følger som oftest følgende regler:

 • Flis handles i kr/GJ og minimums budhævning er 0,10 kr
 • Halm handles i kr/ton og minimums budhævningen er 1,00 kr (0,1 øre/kg)
 • HaveParkflis/Rødder til affaldsforbrændinger handles i kr/ton og budhævningen er 1,00 kr
 • Ensilage til biogas handles i kr/ tons tørstof og budhævningen er 1,00 kr

Du kan på den enkelte auktion se den minimale budhævning (systemet foreslår næste bud)

En anden budgiver har brugt autobud-funktionen. Autobud følger det samme regelsæt for budøgning som almindelige bud, og modbyder indtil den øvre  grænse mødes. Her modtages i så fald en e-mail om, at byderens autobud nu er overbudt af en anden byder. 

Alle budgivere kan anvende autobud-funktionen.

Autobud er markeret med (A)

Eksempel:

Sådan fungerer autobud:

 Med et autobud kan Køber  lægge sin maximale pris, og behøver ikke at overvåge auktionen yderligere.

 

 • Det er muligt at afgive et autobud. Hvis man afgiver et autobud på fx 60,00 DKK/GJ vil autobuddet registreres i auktionsmotoren med budtidspunktet. Autobuddet vil blive opfattet som den højeste pris som køber vil byde på den givne auktion. Autobuddet vil automatisk følge de konkurrerende bud med budøgningen, som i dette tilfælde er 0,10 DKK/GJ, indtil autobuddet er nået (i dette tilfælde 60,00DKK/GJ). Er det laveste konkurrerende bud på fx 55,40 DKK/GJ vil eksemplets autobud på 60,00 efterfølgende registreres med 55,50 DKK//GJ.
 • Måtte en anden byder på et tidligere tidspunkt have lagt autobud/bud på nøjagtigt samme beløb, er det den første byder, der vinder auktionen, hvis autobud/bud er højest ved auktionens udløb.
 • Hvis et bud/autobud overbydes, modtages en mail med denne information.
 • OBS: Man kan godt lægge nyt autobud selvom det først lagte autobud ikke er overbudt af anden byder. Det nye autobud afløser det først lagte autobud (der er kun et ”aktivt” bud pr. bruger)

 

Der er indbygget en sikkerhedsregel, der sikrer mod nogle fejlindtastninger. Hvis du hæver prisen med mere end 10%, vil systemet bede dig om at bekræft dit bud, inden det afsendes.

 

 

 

 

Det du oplever, er som ved andre auktioner, en konkurrence lige inden hammerslag. Systemet er lavet sådan at et nyt vinderbud forlænger auktionen med yderligere 10 minutter, sådan at alle kan nå at byde med. Auktionen afsluttes først når højeste bud ikke ændres i 10 minutter. 

Købersalær er en procentdel af prisen. Der er indbygget et minimums- og maximumssalær. Salæret bliver faktureret til køber, umiddelbart efter auktionen afsluttes (med en vinder). Se yderligere beskrivelse af handelssalær her

Der kan være tilfælde, hvor en auktion bliver offentliggjort, men der er spærret for bud i en perioden. Se dato for starttidspunkt,

Der kan også  være tilfælde hvor der ikke er match mellem din kredit klasse og sælgers krav. Se fanen "Afhentning og kreditklasse" hvor sælgers krav er specificeret.

Købers indplacering i kreditklasser er ikke til forhandling. 

 

Nej, alle kan købe på Marketplace, også mellemhandlere m.v. Det er pricipielt sælger der bestemmer hvilke køberkategorier (kredit klasser) der har adgang til den enkelte auktion.