Gå til hoved-indhold

Handel på fair og standardiserede vilkår

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Både køber og sælger er anonymiseret under budprocessen

Merværdi til Køber og Sælger

Sælger vælger hvilke køberkategorier der kan byde på auktionen

Fakta

Hvem er Biomass Auctions og hvilke services tilbyder vi?

Biomass Auctions ApS er udviklet, etableret og drives af partnere med dybt og bredt kendskab til de mange aspekter ved de mange typer af biomasse - både på producent og på aftager / køberside.
Flere af Partnerne har stor erfaring i udvikling, drift og afvikling af web auktion – B2B, for professionelle - både nationalt og internationalt.
Dette samspil og denne ekspertise betyder, at vi tilbyder en helt ny optimeret handelsform både for aftagere og producenter / sælgere som åbner op for markedet, optimerer køb – og salg, sikrer fuldstændig transparens og kvalitetssikret dokumentation.
En ikke uvæsentlig sideeffekt, er et minimeret tidsforbrug for både købere og sælgere, ligesom den omkostningstunge transport kan minimeres gennem optimerede, og ofte mere lokale leverancer og hermed samtidig minimeret Co2 udledningen.

BiomassAuctions driver 2 forskellige auktioner, BiomassAuctions Tender og BiomassAuctions Marketplace.

Marketplace er sælger-drevet og minder om en helt traditionel auktion, hvor en vare udbydes og højstbydende vinder auktionen. Til forskel fra fra fx. maskinauktioner hvor "varen" først overdrages når betalingen er gennemført handles biomasse oftest i ton elller energienheder. Det betyder at varen pricipielt er afhentet/leveret og først derefter kender man faktureringsgrundlaget. Derfor har vi opsat nogle generelle handelsbetingelser der regulerer handlen og forholdene mellem køber og sælger. Handelsbetingelserne er produkt-specifikke og følger normalpraktis og standarder for den givne biomasse. Hvis en auktion skal afvige fra standarden, vil det være tydeligt markeret i auktionsteksten.

Marketplace er både køber og sælger anonymiseret under auktionsforløbet og bliver først koblet sammen efter handlen er gennemført (bud lever op til sælger mindstepris). Af den grund er køberprofilerne rubriceret i 3 klasser og sælger kan definere hvilke han ønsker, der har afgang til at byde på auktionen.

Tender er køber-drevet og konstrueret som ”omvendt” auktion, med en række underliggende fleksible funktioner som formidler køb og salg mellem parterne. Med Tender kan man konkurreceudsætte sit indkøb på udbudslignende vilkår med egne kontakter/-vilkår - og samtidig dokumentere konkurrenceudsættelsen, i forhold til bestyrelse og forbrugere. Med Tender behandles alle potentielle leverandører ens og alle byder på lige vilkår. Ønsker køber at indsnævre feltet af bydere, kan der afvikles en prækvalifikation til selektering. Herfra er det kun de udvalgte og kvalificerede bydere der kan deltage. Denne og en lang række andre faciliteter er standard og en del af "pakken".

Køber kan være varmeværker, biogasanlæg eller mellemhandlere og det fremgår af auktionen, hvem man handler med.


BiomassAuctions ApS er som nævnt formidler mellem køber og sælger og ikke økonomisk involveret i handlen. Biomassauctions ApS modtager et salær fra enten køber eller sælger (eller begge)  for brug af auktionsfaciliteten på hhv. Tender og Marketplace. 

Vi hjælper varmeværker, biogas- og industrianlæg samt andre forbrugere af biomasse, med at specificere det eller de mængder / lot som skal anvendes over en given periode, i den kvalitet som ønskes, samt med den maksimumpris som vil gives for den aktuelle mængde og kvalitet.

Sælgerne på Marketplace hjælper vi med at specificere produktet, få det indplaceret i nogle standadiserede rammer og nogle attraktive vilkår, det tiltrækker flest mulige købere og derved højst mulige pris.

Tender og Marketplace kører separat og brugeroplysninger udveksles ikke mellem de 2 platforme. Hvis man i forvejen er bruger på Tender, skal man, hvis man ønsker at deltage på Marketplace, oprette sig som ny bruger. Man kan godt oprette sin på begge platforme med samme brugerId  og password

Auktionerne kan tilgås fra PC, iPad og telefon.