Gå til hoved-indhold

Handel på fair og standardiserede vilkår

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Både køber og sælger er anonymiseret under budprocessen

Merværdi til Køber og Sælger

Sælger vælger hvilke køberkategorier der kan byde på auktionen

CSR Politik

Biomass Auctions - en virksomhed med holdninger og ansvar.

Vores holdning:

Vores forretningsgrundlag bygger på, at åbne det voksende marked for biomasse - i alle afskygninger, gennem vores innovative og transparente internetauktion Biomassauctions.com med det mål på alle måder, at optimere handlen mellem køber og producenter/sælgere, at minimere transporten og gøre det samlede CO2 aftryk mindre samt gøre det lettere for bl.a. varmeværker, at inddrage deres ansvarsbevidste brugere, deres ejere og andre interessenter i arbejdet for optimeret drift og konkurrenceudsættelse.

Vores mission er klar, vi ønsker at gøre handel med biomasse mere transparent og også tilgængeligt for mindre producenter og mere ukurente produkter. Vi har til mål, at inspirere indkøbere til at udvikle deres indkøb, bruge det nye værktøj - Biomassauctions.com og minimere deres tidsforbrug til indkøb og at sikre de løbende leverancer. 

Vores ansvar - CSR politik:

Biomass Auctions har et ansvar over for vores omverden, som vores koncept kan bidrage til: øget Focus og transparens ved indkøb/salg og langt større mulighed for også lokale indkøb idet købsprocessen smidiggøres og hermed åbner op for mindre leverancer hvor flere kan deltage og hermed gøre markedet mere dynamisk.
Biomass Auctions påtager sig et ansvar for god moral og forretningsetik.
Dette ansvar tager vi meget seriøst og har dokumenteret et etisk regelsæt og glasklare holdning til CSR (Corporate Social Responsibility) i egen organisation- og sat et krav til vores samarbejdspartnere.
Biomass Auctions etiske regelsæt og CSR politik er i fuld overensstemmelse med FN's Global Compact, men udbygget med konkrete eksempler for at sikre forståelsen i organisationen, underleverandører samt kunder.

Biomass Auctions - Supplement til FN’s Global Compact:

Identificerer brugere: Biomass Auctions kontrollerer alle brugeres CVR-identitet før og efter salg og respekterer ligeledes alle lokale samt EU-direktiver og eventuelle sanktioner.
Produktkvalitet: Biomass Auctions gennemfører jævnlige kontroller og følger tilbagemeldinger fra køberne vedr. den leverede kvalitet versus det udbudte kvalitetskrav.
Hvidvaskning: For at hindre hvidvaskning af penge, modtager Biomass Auctions aldrig kontant betaling.
Underslæb: Biomass Auctions frastår fra ethvert samarbejde, hvor der er mistanke om underslæb.
Ingen kontante refusioner: Biomass Auctions sagsbehandler alle sager og transaktioner elektronisk og transparent og sikrer fornøden dokumentation.
Gaver til eksterne: Biomass Auctions politik er, at gaver er symbolske og aldrig overstiger det af SKAT tilladte loft uden oplysningspligt.
Miljø: Biomass Auctions bistår ikke med services, hvor forurenende og ikke godkendte materialer handles på Biomassauctions.com imod gældende direktiver og konventioner.
Antikorruption: Biomass Auctions modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.
FN's Global Compact Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar.
Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
FN’s Global Compact, de 10 principper, virksomheden skal:

  1. støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
  2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
  3. opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
  4. støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
  5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 
  6. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
  7. støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  8. tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
  10. modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse