Gå til hoved-indhold

Handel på fair og standardiserede vilkår

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Både køber og sælger er anonymiseret under budprocessen

Merværdi til Køber og Sælger

Sælger vælger hvilke køberkategorier der kan byde på auktionen

Kvalitetspolitik

Kvalitet for Biomass Auctions ApS er:

  • At skabe gode handler, hvor både købere og sælgere får sikret handlen på en så tilfredsstillende og fagligt professionel vis, at begge parter føler, at have gjort en god handel til rette markedspris for produktet – og Biomass Auctions derfor vælges ved næste køb – og salg.  
  • At kundebehov afdækkes gennem værdiskabende, forventningsafstemt, tillidsfuld og fortrolig dialog, så vi kan tilbyde de services, der giver den enkelte kunde mest værdi ved købet / salget.
  • At være troværdig 3. part mellem køber og sælger, og sikre sælgers anonymitet frem til auktionen/salget er afsluttet og kontrakt er ”på bordet”. 
  • At vores kunder behandles med åbenhed, ærlighed og respekt og alle services skal være nemme, trygge, sikre og transparente og overholder gældende lovgivning, herunder FN global Compact som Biomass Auctions ApS kompletterer med følgende:
  • Identificerer brugere: BiomassAuctions kontrollerer alle brugeres (købere og sælgere) CVR-nummer i forbindelse med oprettelse på Marketplace. CVR-nummer skal være gyldig/aktiv for at brugeren kan blive oprettet
  • Produktkvalitet: Biomass Auctions gør sit yderste for at sikre at kun seriøse kvalitetsbevidste producenter som står på mål i forhold til angivne kvalitetskrav kan deltage i auktionerne.
  • Hvidvaskning: For at hindre hvidvaskning af penge, modtager Biomass Auctions aldrig kontant betaling.
  • Underslæb: Biomass Auctions frastår fra ethvert samarbejde, hvor der er mistanke om underslæb.
  • Ingen kontante refusioner: Biomass Auctions sagsbehandler alt elektronisk og transparent med fornøden sikret arkivering.