Gå til hoved-indhold

Handel på fair og standardiserede vilkår

Direkte handel og betaling imellem Køber og Sælger

Både køber og sælger er anonymiseret under budprocessen

Merværdi til Køber og Sælger

Sælger vælger hvilke køberkategorier der kan byde på auktionen

Handelssalær

SÆLGER

Sælger betaler et salær på 1500 kr pr. oprettede auktion. Salæret dækker oprettelse af auktionen, opsætning af auktionstekst, billeder og specifikation samt 1 genopslag med tilretning. Yderligere genopslag koster 750 kr pr. stk.

KØBER

Køber betaler salær af auktionens handelsværdi, typisk 1 % af auktionssummen. For lavværdiprodukter som f.eks gylle, afgasset gylle, HPA m.v. vil salær angives i kr pr. enhed. Uanset handelsværdi vil køber salær altid ligge i intervallet 1500 kr til 25000 kr.

Købersalæret faktureres umiddelbart efter auktionens afslutning med udgangspunkt i auktionens tonage. Hvis auktionen er afviklet i energienheder/tons tørstof m.v. og andet ikke er oplyst i auktionsteksten, benyttes standardværdier til beregning af købssalæret.

Der kan ydes en omsætningsbaseret rabat på købersalæret, til storkunder.

 

 • Eksempel 1: 2000 ton flis.
  • Auktionen afvikles i kr/GJ og energiindholdet pr. ton flis er ikke anført af sælger. Standardværdi på 10 GJ/ton anvendes. Auktione er afslutte til 61,25 kr/GJ.  Salæret beregnes til: 1 % af 2000 ton * 10 GJ/ton * 61,25 kr/GJ = 12250 kr.
 • Eksempel 2: 300 ton majsensilage
  • Auktionen afvikles i kr/tons tørstof (tt) og sælger har anført en tørstof% på 33. Auktionen af afslutttet til 875 kr/tt. Salæret beregnes til: 1 % af 300 ton * 33 % * 875 kr/tt = 866 kr. Salæret reguleres til min.beløb på 1500 kr.
 • Eksempel 3: 750 ton halm
  • Auktionen afvikles i kr/ton. Auktionen afsluttes til 645 kr/ton. Salæret beregnes til: 1 % af 750 ton * 645 kr/ton = 4830 kr.
 • Eksempel 4: 500 ton HPA
  • Auktionen afvikles i kr/ton. Auktionen afsluttes til 100 kr/ton og salæret er fastsat til 5 kr/ton. Salæret beregnes til 500 ton * 5 kr/ton = 2500 kr.
 •